PHỤ KIỆN RAY TRƯỢT CỬA LÙA CÁNH LỌT NEWERA

Ray trượt cửa lùa cánh lọt NewEra được sử dụng với loại NE-453UB) có kích thước đa dạng để khách hàng lựa chọn:

– Ray trượt cửa lùa cánh lọt NewEra dài 2m có giá: 100.000 VNĐ

– Ray trượt cửa lùa cánh lọt NewEra dài 2.5m có giá: 125.000 VNĐ

– Ray trượt cửa lùa cánh lọt NewEra dài 3m có giá: 150.000 VNĐ

Ray trượt cửa lùa cánh lọt NewEra