PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT LÙA 1 CÁNH, TẢI TRỌNG 200KG/CÁNH

Phụ kiện cửa trượt lùa 1 cánh được sản xuất bởi hãng NewEra.

Phân loại tải trọng

– Tải trọng 200kg/cánh có giá: 1.160.000 VNĐ

– Tải trọng 120kg/cánh có giá: 690.000 VNĐ

Phụ kiện cửa trượt lùa 1 cánh

Hướng dẫn lắp đặt chi tiết sản phẩm